สายสัมผัส   		ส.ดำเนินสดวก

==========================

1. พระสัมผัสเราทุกวัน พระยึดมั่นในพระสัญญา
อยู่ที่ใดทรงเมตตา ปรารถนาพาสู่ราชัย
จึงสัมผัสเราทุกวัน

(รับ) อาศัยความตาย เสียงร้องไห้เศร้าโศก
สิ่งนี้ได้ช่วยโลก ที่มืดมนพ้นสู่แสงสว่าง

2. ขอสัมผัสพระทุกวัน ขอผูกพันมั่นฤทัย
ข้าได้พบองค์ทรงชัย สุขเพียงใหนใจรู้ดี
จึงสัมผัสพระทุกวัน

3. ใครสัมผัสพระทุกวัน เป็นสัมพันธ์ว่ารักพระจริง
ยามได้พบและพักพิง ไม่ประวิงในสิ่งทุกข์ทน
จึงสัมผัสพระทุกวัน