รำพึงถึงองค์			พ.อานามวัฒน์

============================

1. รำพึงถึงองค์ผู้ทรงพระฤทธิ์เดชา สร้างดาวดาราสร้างดินสร้างฟ้าธานี
สร้างลมสร้างฝนสร้างคนจนรวยมากมี สร้างวันเดือนปีให้มีชีวีวิญญาณ์

2. รำพึงถึงเราพระเจ้าเฝ้าเอาใจใส่ สร้างเราเติบใหญ่อุ่นใจในพระเมตตา
หมู่มิตรพี่น้องเพื่อนพ้องบิดามารดา สร้างสรรค์ปัญญาพาเราเข้าใจพระองค์

(รับ) แต่บางวันฉันไม่มีค่า
เหมือนดาวดาราสิ้นแสงไสวใจปลง
ทุกข์ยากลำบากตรากตรำค่ำเช้าพะวง
เพียงเพื่อดำรงความดีสู่ที่อำไพ

3. รำพึงทุกวันฉันตันตื้นในดวงจิต มอบหมายชีวิตอุทิศสนิทพระทัย
นำทางข้าฯ นี้หากมีเหตุร้ายโพยภัย ร่มโพธิ์ร่มไทรให้ฉันมั่นรักพระเอย