โรคร้ายในวิญญาณ    		พ.อานามวัฒน์

==================================

1. โรคร้ายเร้ารุมสุมในกายา สูญสิ้นเงินตราเยียวยารักษาเพียงกาย
ต้องทนจนถึงวันชีพวาย ในวันสุดท้ายต้องตายแม้นไม่ต้องการ

2. แต่โรคร้ายฝ่ายใจแม้นไม่ดูแล ทิ้งให้เป็นแผลยังแต่แพ้พ่ายหมู่มาร
หากใจไร้องค์คงต้องร้าวราน ช่างทรมานวิญญาณที่ไร้ความดี

(รับ) พยาบาลหมอใดไม่รักษาได้
ขาดพระองค์ไปจิตใจไม่สมประดี
นำยาอาหารประทานข้านี้
อย่าให้ราคีเปื้อนหมองวิญญาณ์

3. สักครั้งข้ายังหวังในความจริง จะไม่ทอดทิ้งทุกสิ่งจากพระวาจา
จะขอรอรับทิพย์กายา เพื่อจะรักษาวิญญาณ์ข้าฯสู่เบื้องบน