เราทั้งหลายถวายพระพร 

======================================

(รับ) เราทั้งหลายถวายพระพร พร่ำวิงวอนพระผู้ทรงฤทธิ์
ทรงสถิตในสรวงสวรรค์ แดนวิมานทวยเทพเทวา

1. พระองค์อยู่ชั่วนิรันดร์ไม่มีวันจบสิ้นไป
เหล่าแม่น้ำและลำธารไหลผ่านทั่วทั้งแผ่นดิน
ร้องเป็นเพลงสาธุการแด่พระท่านผู้สร้างมา

2. อันพระองค์ผู้ทรงธรรมศักดิ์สิทธิ์ล้ำน่ายำเกรง
เราบรรเลงเพลงสดุดีพระทรงมีพระเมตตา
ตลอดกาลวันเวลามาประทับท่ามกลางเรา