เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์

======================

1) เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์
เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์
วิญญาณจิตเราผูกพันกับองค์พระจิตเจ้า
เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์

ขอให้เราร่วมร้องเพลงกันเถิด
เปิดดวงใจรับความรักพระเจ้า
ให้เราจับมือกันและประกาศให้โลกรู้
เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์