เราคอยพระองค์			บ.พานุพันธ์

===============================

1. แสงอรุณยามเช้า พาให้เราสดชื่นหัวใจ
อรุโณทัยของวันใหม่ นำความหวังให้
แสงตะวันสุกใส ดังชีวิตใหม่
เฝ้ารอในยามกล้ำกลืน มืดมน
เราคอยพระองค์ ยิ่งกว่าคอยสุริยา
กว่ายามคอยแสงอรุณเบิกฟ้า
เราคอยพระองค์ ยิ่งกว่าคอยวันใหม่
ด้วยองค์พระทรงชัย คือผู้ให้ชีวิตเรา

2. แสงจันทร์ส่องฟ้า บนนภาในยามค่ำคืน
ดาวเดือนน้อยใหญ่ ทั้งใกล้ไกลพาใจชื่นฉ่ำ
นภาไพศาล พาใจตื้นตัน อัศจรรย์ในความสุขใจ ดั่งสวรรค์
เราคอยพระองค์ ผู้ประทานความชื่นฉ่ำ
กว่ายามคอยแสงอรุณส่องฟ้า
เราคอยพระองค์ พาสุขใจยิ่งกว่า
หมู่เดือนและดารา นภากาศอันงดงาม

3. คลื่นลม พายุ พาให้เราหวาดกลัวเภทภัย
ในชีวิตคน ต้องผจญนานาทุกข์เศร้า
วุ่นวาย สับสน ชีวีหมองหม่น ต้องทนรอคอยความหวังเฝ้ารอ
เราคอยพระองค์ ผู้ประทานความสงบ
ดั่งในสมรภูมิคอยหยุดรบ
เราคอยพระองค์ผู้ประทานสันติภาพ
ด้วยใจแน่นอน ซึมซาบและมั่นคง