เราจะได้เห็นพระองค์

===================================
1. เราเคยได้แลเห็นรอยพระบาทดำเนิน ต่างกับทางเดินมนุษย์นี้
เห็นเหมือนมีใครเมตตาสุมกองอัคคี
ให้อุ่นขวัญฤดีของคนจน (รับ)

(รับ) จะเสด็จคืนหรือบนหนทางโลกา เปลี่ยนจิตศิลามนุษย์นั้น
จะเสด็จหว่านหรือความรักและแสงธรรม์ ในอุ้งมือฉันนิรันดร

2. เราเคยได้แลเห็นคนเข็ญใจร่าเริง ดุจวันบันเทิงเฝ้าหรรษา
แลเห็นประกายดวงเฉิดฉายในดวงตา
ที่เหนื่อยล้าระทมตรมทรวงใน (รับ)

3. เราเคยได้แลเห็นคนหิวในแผ่นดิน อิ่มเอิบด้วยกินปังทิพย์นั้น
เคยเห็นบรรดาขอทานทุพพลพากัน
ร่วมสังสรรค์ในงานพระราชัย (รับ)