รักแท้    			ไพรัช นามวงศ์

===========================

1. ด้วยความรักล้นจนเปี่ยมฤทัย พระบุตรได้ทิ้งสุขจากแดนสวรรค์
ยอมสูญสิ้นร่างกายทนทรมาน ดวงวิญญาณมอบพลีดังสัญญา

2. สุดชีวิตนี้ลูกจะมั่นคง รักพระองค์ยึดมั่นแม้มีปัญหา
ยามแสนเศร้าสุขใจจะไม่ร้างรา ดวงวิญญาณ์จะรักภักดีมั่นคง

(รับ) ความรัก ใดหนา จะมาเปรียบปานดังของพระองค์
มอบชีวา ดวงหทัย เพื่อเป็นทางความสุขแก่ลูกนิรันดร์

3. โอ้องค์ความรักที่สุดมั่นคง แสนซื่อตรงมิห่างดวงแดแปรผัน
ความรักลูกประทานให้แม้ชีวัน ใช้โทษทัณฑ์แทนลูกคนบาปทั้งมวล