รักซื่อตรง    		ทวีศิลป์  พงศ์พิศ

===========================
1. ใจรักพระองค์ ซื่อตรงไม่มีสลาย
ไม่มีวันเสื่อมคลาย มั่นหมายในรักพระองค์
รักพระยิ่งใหญ่ ด้วยใจที่สัตย์ซื่อตรง
โปรดด้วยอำนวยเสริมส่ง ให้รักพระองค์ดำรงนิรันดร์

(รับ) ชีวิตทุกวันยังผันเปลี่ยนไป
ทุกข์ยากหนักใจคู่ไปกับความสุขสันต์
แต่พระคริสต์ดำรงคงนิจนิรันดร์ ไม่เปลี่ยนแปรผันทุกวันมั่นคง

2. โปรดรับดวงใจที่ใสสัตย์ซื่อ ที่จะยึดถือซื่อสัตย์มั่นคง
ได้แนบชิดสนิทหทัยขององค์ รักแท้ซื่อตรงในพระองค์ผู้เดียว