รักในวิญญาณ   		นิทัศกร ชีวเรืองโรจน์

================================

1. รักพระองค์ชื่นอยู่ในวิญญาณ แสนสำราญชุ่มจิตชิดเชย
ไม่มีรักอันใดเทียบเลย พระองค์เจ้าเอยทรงเลิศล้ำอำไพ

2. แม้รักใครรักอื่นก็มิปาน รักพระองค์นั้นสุขหัวใจ
หากได้รับไว้ในฤทัย รับไว้ในใจคงสุขสันต์เปรมปรีดิ์

(รับ) หากได้พระองค์มาครอง ดั่งใจปองคงยินดี
สุขยิ่งนักทุกชีวี เมื่อได้มีพระองค์ผูกพัน

3. ขอรักเดียวรักแต่เพียงพระองค์ รักมั่นคงมิห่างร้างกัน
อยากเชยชิดพระองค์นิรันดร์ รักมั่นมิแปรจวบจนแม้ชีพวาย