พรุ่งนี้			อ.ประจงกิจ

===========================

1. ต่อจากวัน จะผันเปลี่ยน เวียนผ่านไป
พรุ่งนี้จะเป็นฉันใด สดใสหรือเศร้า
ฉันไม่รู้ ได้แต่สู้ภาวนาเอา ขอพระเจ้านำพ้นพาล ทุกวารวัน

2. พลังของพระองค์ทรงฤทธา
พระปรีชาช่างน่ารักยิ่ง ทรงมอบแก่ฉัน
ทั้งหวานชื่น ขื่นขม เศร้าสุขสันต์
สถิตกับฉันเถิดพระองค์ ทุกวันไป (ทุกวันไป)