เปรียบดังสายน้ำ		บ.พานุพันธ์

=============================

เปรียบดังสายน้ำที่ไหลหลั่งมา
สู่ปวงประชาทั่วหน้าได้อาบดื่มกิน
ชำระมลทินหมดสิ้นทั้งกายและใจ
ลูกขอน้อมไหว้ถวายสดุดี

ดุจดังเนื้อทรายกระหายธารา
ลูกมุ่งหน้ามาหาองค์ดำรงชีวี
โปรดล้างราคีสักขีพยานชั่วช้า
ให้ลูกมุ่งหน้าสู่ทางความดี

โอ้องค์แสนรักของพระบิดา
มาจากสวรรค์หวังช่วยคนบาปขัดสน
ลูกนี้คนจนมืดมนหลงทางดั้นมา
โปรดพาลูกกลับสู่ทางพระองค์