พระสัญญา			อ.ประจงกิจ

=========================

1. ทุกวันใหม่มีพระสัญญา ทุกเวลามีความหวัง
ทุกยามเช้ามีแสงสว่าง ตลอดการเดินทางมีความช่วยเหลือเกื้อกูล

2. มีพระพรสำหรับปัญหาทุกอย่าง มีพละกำลังต่างต่างไม่สิ้นสูญ
มีพระหรรษทานในยามอาดูร มีพระคุณจำรูญในยามทดลอง

3. แม้ในท่ามกลางความลำบากสับสน หนทางมืดมนที่ดับอับแสง
มีความเมตตาที่พระสำแดง ความรักร้อนแรงพระองค์ประทาน

4. มีความรักมากมายเหลือล้น ดังสายชลกว้างใหญ่ไพศาล
เมื่อเราวางใจในพระภูบาล มอบวิญญาณในหัตถ์พระองค์
เมื่อเราวางใจในพระภูบาล มอบวิญญาณในหัตถ์พระองค์