พระองค์คือชีวิตของฉัน		บ.พานุพันธ์

===========================

1. ในยามที่ใจของฉันปั่นป่วน ถูกรบกวนด้วยความผิดหวัง
ดังเหมือนมีมีดบาดเฉือนใจ ให้ระทมฤทัยแสนเศร้า

(รับ) พระองค์คือชีวิต แสงอาทิตย์แสงจันทร์
คอยส่องนำหนทางกลางชีวันของฉัน
อยู่ท่ามกลางใจนั้นวันและคืนเสมอกัน
ในกิจการทุกอันความลำบากสารพัน

2. ในยามที่คนทอดทิ้งฉันเศร้า เปลี่ยวเหงาใจไร้ที่พึ่งพิง
ปวดร้าวจริงดังชีวิตสิ้น เปรียบเหมือนดินน้อยคุณไร้ค่า

3. เจ็บปวดกายทนทุกข์ตรมโศก โรคร้ายภัยพิบัติลำเค็ญ
ค่ำเช้าเย็นมัวมืดไหวหวั่น ดั่งเหมือนมารสรรนำทิศทาง