พระเมตตารัก   		เนื้อร้อง : ยอด เสนารักษ์

ทำนอง : ทวีศิลป์ พงศ์พิศ
=====================================

1. หากอ้างอิงสิ่งใดในโลกนี้ หรือจะมีที่ไหนเสมอเหมือน
ความรักขององค์พระเจ้าเฝ้าตักเตือน มิเคยเลือนหลั่งเมตตาค่าอนันต์
2. เบิกอรุณอุษาแสงแหล่งชีวา ทั้งนกกาวารีทวีสรรค์
ธ ทรงให้ไม้ดอกงอกงามพลัน ทุกทุกวันบันดาลประทานมา
(รับ) ณ เชิงเขากัลวาร์ ธ สิ้นชนม์ ทรงถ่อมตนยิ่งใหญ่ไถ่โทษา
ให้ความรอดยอดยิ่งสิ่งนานา พระเมตตารักมั่นนิรันดร์ไป
3. หากอ้างอิงคำพรรณนาค่าความรัก ยากยิ่งนักจะพบได้ในแหล่งไหน
นอกจากในพระองค์ผู้ทรงชัย เมตตาไซร้ใครเลยเคยเปรียบปาน