พระหรรษทาน    		คำร้อง: ส.ดำเนินสดวก

(Amazing Grace)
==============================

1. พระคุณองค์พระเจ้านั้นชื่นดวงกมล ช่วยคนที่อ่อนแออย่างฉัน
เมื่อครั้งที่ฉันหลงทาง พระองค์ทรงตามกลับมา ตาบอด ณ บัดนี้เห็นเอย

2. เป็นพระหรรษทาน ผ่านในดวงใจ ขับไล่ความกลัวหลบหนี
พระคุณอันแสนประเสริฐ เกิดขึ้นท่ามกลางชีวี สิ่งแรกที่มีคือศรัทธา

3. ภาระแม้ปวดร้าว และมีอันตรายมากมาย ฉันจะไปไม่หนี
ด้วยฉันมีพระการุญ เจือจุนเพิ่มพูนทวี จะนำไปยังที่เมืองแมน

4. อยู่ในแดนสวรรค์ นับวันพันปี รุ่งเรืองเหมือนดังแสงสุริยา
ตัวเราได้สาธุการภูบาลด้วยเพลงพร้อมกัน มากกว่าวันสรรเสริญในโลกา