พยานรักพระคริสต์

=====================

ข้ามุ่งตรงไป ด้วยดวงใจสุดเปรมปรีด์
เชิญชวนน้องพี่ ร่วมยินดีในพระองค์
ในทางแห่งรัก ข้าประจักษ์ ด้วยใจมั่นคง
ในพระผู้ทรง รักดำรง คงนิรันดร์

(รับ) ด้วยแรงแห่งรัก ภักดีพลีชีวัน
ถวายทรงธรรม์ พระบิดา ผู้ปรานี
พวกเราทั้งหลาย พร้อมใจถวายชีวี
เพื่อร่วมเป็นพลี เป็นสักขีในรักพระองค์

ที่ใดขาดรัก เราจะพร้อมพรัก ให้รักยืนยง
ด้วยจิตมั่นคง ตามรอยพระองค์เป็นแบบอย่าง