พักพิงในพระเจ้า			วินิดา ตรีพูนผล

=====================================

1. ดั่งทะเลเจอมรสุมแปรปรวน ทุกคนมีชีวิตเป็นเช่นนั้น
ยามทุกข์เจียนตายดั่งคลื่นและลมซัดพา
ขาดคนคุ้มครองป้องกันพักพิง

2. แต่อย่าลืมพระองค์เฝ้ามองเราอยู่
พร้อมจะเชิดชูใจที่อ่อนแรงระอา
จงหันคืนสู่พระพักตร์ที่แสนเมตตา มอบชีวาให้พระเจ้านำพา

3. พักพิงในพระเจ้า พักพิงในพระองค์ พระทรงเป็นศิลามั่นคง
พระองค์เป็นพระเจ้า พระองค์เป็นพลัง
โปรดเป็นโล่เป็นกำบังที่เข้มแข็ง
ต่อไปนี้ ฉันจะไม่ต่อสู้เพียงลำพัง
เหตุพระองค์ผู้กอบเกียรติชัยในความตายความบาป
โปรดเดินเคียงข้างฉัน