โอวาทพระคริสต์  		บ.พานุพันธ์

===========================

1. เราส่งท่านไปเหมือนดังชุมพา ท่ามกลางฝูงสุนัขป่า
ที่มุ่งทำลายพร่าชีวา จงรอบคอบดั่งงูที่รู้ระวัง
แต่จงไร้ความชิงชัง ดั่งพิราบใจซื่อแสนงาม

2. เราส่งท่านไปสอนชาวประชา ให้มารู้จักพระนาม
พระบิดาและเชื่อในเรา นำมาเข้าสู่แดนสวรรค์ราชัย
โปรดเจิมศีลล้างบาปให้ แก่คนใดรับฟังวาจา

(รับ) ทุกบ้านที่ท่านจะไปสั่งสอน จงให้พรให้พรก่อนอื่นใด
แม้นไม่มีใครสนใจต่อธรรมวิวรณ์ พระพรที่ให้จะได้แก่ตัวท่านเอง

3. จงจดจำคำที่เราสั่งไว้ ท่านเป็นเหมือนเกลือดองโลก
อยู่ใจกลางความชั่วร้าย เราจะอยู่กับท่านเสมอนิรันดร์
ไม่มีม่านใดขวางกั้น อยู่ท่ามกลางพวกท่านเรื่อยไป