โอ้องค์เจ้าสวรรค์     		บ.พานุพันธ์

============================

1. โอ้องค์เจ้าสวรรค์โอ้จอมราชัน ปกครองอรหันต์ นักบุญเทวา
เกียรติคุณสูงล้น พ้นสุดเทียบทัน แต่กาลนิรันดร์

2. แต่เมตตาล้นสู้ทนทรมาน จวบวันชีพสลายรับเอาความตาย
อับอายเหลือล้ำน้ำจิตน้ำใจ สละไปเพราะรักปักใจช่วยเรา

(รับ) ในวันมรณา พระองค์ได้พาโจรร้ายสู่สวรรค์
แม้บาปโทษทัณฑ์จะเต็มดวงจิต รู้ผิดสำนึกพระทรงเมตตา

3. โปรดจงรำลึกลูกแม้ชั่วช้า แต่มาขอน้อมรับการอภัย
จิตใจพิลาปก้มกราบขอขมา โปรดชำระสิ้นซึ่งมลทินใจ