ในพระองค์   			พ.อานามวัฒน์

================================
1. ในนทีมากมีอาหารพันธุ์ปลา ในนภาปักษาถลาโบยบิน
ในพงไพรไม้กอพอสัตว์หากิน ในแดนดินไม่สิ้นถิ่นคนอาศัย

2. ในพระองค์มั่นคงทรงพระทัยดี ดั่งวารีที่ทรงรินล้นบนใจ
ในบูชารักองค์ทรงเปี่ยมฤทัย นำโพยภัยไร้สิ้นใครได้เปรียบเปรย

(รับ) ด้วยดวงจิตอุทิศเป็นบูชา เพื่อเยียวยาวิญญาณ์ข้าที่เมินเฉย
มอบหทัยรักชักนำคำซ้ำพร่ำเอ่ย สุดเฉลยในองค์ผู้ทรงเมตตา

3. มาขอพรอ้อนวอนพระผู้ทรงชัย ที่พลีกายพลีใจไถ่ถอนโลกา
เป็นกำลังหวังเดินไปสู่พระองค์ เดินทางตรงหลงไปให้คืนกลับมา