มั่นใจในพระองค์			พีรสันติ จวบสมัย

=====================================

1. จิตฉันมั่นใจในพระองค์ ท่านทรงเมตตาจะหาไหน
ทรงมอบชีวิตพระคริสต์นั้นคือผู้ไถ่ หากเรามั่นใจในพระองค์

2. เมื่อครั้งวิญญาณฉันหลงทาง สุดอ้างว้างกลางใจกระไรหนา
มีแต่ทรงฤทธิ์พระคริสต์ผู้นำชีวา ทรงไถ่โทษาของข้าฯ เอย

3. พระองค์นั้น (ฮัม...) สุดใฝ่ฝัน (ฮัม...) เหมือนสิ่งเดียวเหนี่ยวฉันมั่นใจ

4. ใกล้ชิดพระคริสต์นิจนิรันดร์ สิ่งที่ฉันใฝ่ฝันตลอดไป
ความสุขโลกนี้ไม่มีเหมือนที่ตั้งใจ ขาดองค์ทรงชัยไม่ได้เลย