ลูกสัญญา 

(J' engageai ma promesse au Bapte^me)
=========================================

1. ลูกสัญญาเมื่อคราล้างชำระบาป ท่านก็ทราบว่าผู้อื่นยืนแทนข้าฯ
มาวันนี้ลูกถวายใจวาจา ลูกสัญญาโดยมิใช่ใครมาแทน

(รับ) ลูกสัญญา ลูกสัญญา ลูกสัญญา โดยมิใช่ใครมาแทน
ลูกสัญญา โดยมิใช่ใครมาแทน

2. ลูกสัญญาว่าจะถือซื่อที่สุด รักพระบุตรยอดยิ่งใหญ่ไถ่โลกหล้า
สามิภักดิ์รักพระจิตพระบิดา ลูกสัญญาโดยมิใช่ใครมาแทน

3. ลูกจะทำตามคำสอนก่อนสิ่งอื่น ใจระรื่นนบวินัยไม่อายหน้า
ถือบัญญัติพระสมัยใจศรัทธา ลูกสัญญาโดยมิใช่ใครมาแทน

4. ขอยึดถือมารีย์เป็นที่พึ่ง เป็นดุจหนึ่งโคมสว่างกลางเวหา
นำลูกไปอัญชลีตรีเอกา ลูกสัญญาโดยมิใช่ใครมาแทน

5. ลูกสัญญาจะละทิ้งสิ่งปีศาจ ที่พิฆาตกายและจิตฤทธิ์ตัณหา
ลูกไม่หลงสุขสนานการโลกา ลูกสัญญาโดยมิใช่ใครมาแทน

6. ลูกสัญญาว่าจะถือไม้กางเขน ถึงยากเย็นก็มิให้ไปจากบ่า
ขอเคารพนบถวายกายชีวา ลูกสัญญาโดยมิใช่ใครมาแทน