ขอรักพระองค์    		เนื้อร้อง: คณะพระมหาไถ่

ทำนอง: วลัย วรุณ
====================================
ขอรักพระองค์ดำรงชีวิต ทุกทุกนาทีทวีสัญญา
โอ้องค์พระคริสต์ลูกขออุทิศ ดวงจิตชีวิตสนิทพระทัย
โปรดทรงพิทักษ์รักษาดวงใจ ให้พ้นราคีไม่มีหม่นหมอง
ดุจดังสายธารสว่างเรืองรอง ดังแสงดาวส่องในท้องนภา
ขอรักพระองค์ ขอรักพระองค์ ขอรักพระองค์ตลอดกาล

ขอรักพระองค์มั่นคงสัจจา ทุกทุกเวลาไม่แปรผันไป
โอ้องค์พระคริสต์จิตใจลูกนี้ มุ่งสู่ทางดีสบศรีพระทัย
โปรดนำลูกนี้สู่ทางทำดี นำรักที่มีให้คนทั่วไป
ดังเช่นพระองค์ทรงพลีชีพให้ ปวงชนทั้งหลายได้พ้นราคี
ขอรักพระองค์ ขอรักพระองค์ ขอรักพระองค์ตลอดกาล

ขอรักพระองค์ ขอรักพระองค์ ขอรักพระองค์ตลอดกาล
ขอรักพระองค์ ขอรักพระองค์ ขอรักพระองค์ตลอดกาล