ขอรับใช้   		เรียบเรียง:เอากุสติน โมลิ่ง S.J.

====================================

(รับ) ขอรับใช้ ชีวิตข้าขอรับใช้ ชีวิตข้าขอมอบให้
โอ้ข้าเป็นของพระองค์ ของพระองค์

1) ข้ายินดีเมื่ออยู่ที่สำหรับพระองค์
สำหรับพระองค์ข้าไม่ลืมเลือน ไม่ลืมเลือน
พระเยซูยอมตายเพื่อข้าได้ชีวิตใหม่
ในพระองค์ ในพระองค์

2) โลหิตพระคริสต์ชำระข้าจากความบาป
จิตข้ากระหายอยากใกล้พระองค์ ใกล้พระองค์
เพราะข้าฯ ลำเค็ญจิต และกายข้าขอมอบให้
องค์พระคริสต์ องค์พระคริสต์