ใกล้ชิดพระองค์  		พ.อานามวัฒน์

====================================
1) ขอใกล้ชิดพระองค์ ผู้ทรงยืนยงคงคู่หล้าธานี
โปรดนำความยินดี ให้ลูกเปรมปรีดิ์สุขสดศรีชีวา
ขอพึ่งคุณบุญญา โปรดแผ่เมตตาแก่เหล่าข้าไท
โปรดมาเป็นร่มไม้ เพื่อเหล่าข้าไทอาศัยพึ่งพา

(รับ) ขอพระคริสตองค์ พระคริสตองค์ พระผู้ทรงฤทธา
ท่านเป็นเหมือนมรรคา เป็นเหมือนชีวา เพื่อปวงข้าใกล้ชิด
โปรดมาเป็นมิ่งมิตร เป็นเพื่อนคู่จิตสนิทลูกยา

2) ข้าเพียงขอเดินตาม ทรงเป็นแสงธรรมนำหน้าไปในทาง
เพื่อพบแสงสว่าง อย่าให้ไกลห่างโปรดถากถางทางใจ
ขอปกป้องผองภัย ให้ลูกปลอดภัยในทางความดี
โปรดค้ำจุนลูกนี้ เพียงเอ่ยวจีข้านี้สัญญา