กิจการทั้งหลาย

====================================
(รับ) กิจการทั้งหลายในวันนี้ ลูกยินดีโดยใจประสงค์
ยกบูชามอบให้พระองค์ ใจตรงไม่คิดเอาคืน

1) อันคำภาวนาข้าเจ้า แต่เช้าจนค่ำที่ร่ำว่า
ถวายพระองค์เป็นบูชา จนเวลาเข้านอนผ่านกาย

2) อีกการเล่าเรียนขีดเขียนอ่าน ทั้งการบ้านบท่องทั้งหลาย
ความหมั่นคร้านจิตที่ติดกาย ขอถวายเป็นของสักการ

3) อีกการเสียสละทุกอย่าง เป็นเยี่ยงอย่างซึ่งสัตย์อาจหาญ
ต่อสู้ความชั่วล้างตัวมาร โดยชื่อนบานขอยกบูชา

4) การนบนอบยอมท่านผู้ใหญ่ รับใช้เพ่อแม่และวงศา
ถึงยากกายก็หมายบูชา วันทาเดินทางอย่างพระองค์

5) มลทินที่ลูกได้ชำระ เดชะกุศลสมประสงค์
เพิ่มแรงขยันมั่นคง ลูกจำนงถวายภิวันทร์

6) ความทุกข์ความโศกและโรคภัย สุขใจปรีดิ์เปรมเกษมสันต์
ทุกข์ยามเย็นยามค่ำคืนวัน ทั้งหมดนั้นลูกขอบูชา