เคียงข้างเสมอ			Apichat Pongburut

Jayson M.Gonsalez
=========================================

1) บนทางเดินในความมืดมน เดียวดายจนเกินทนใครเลยจะเข้าใจ
เสียงนุ่มนวลยังคงก้องดังข้างใน "เราอยู่เคียงข้างเสมอ"

2) พระเยซูผู้เดียวที่เป็นเพื่อนในยามลำเค็ญ เป็นความหวังให้เธอ
แม้มีภัยใดต้องพานพบเจอ มีพระหัถต์อบอุ่นดูแลมั่นใจ

3) หากทางเดินยังดูมืดมน ฉันนี้ยังคงมีพระองค์จับมือมั่นไว้
ขอเพียงมีพระองค์ข้างกาย ให้ดวงใจอบอุ่นเท่านั้นก็เพียงพอ (ซ้ำ 2)