คำสัญญา   		บ.พานุพันธ์

=======================================

ใจรักพระองค์มั่นคงทุกวัน ไม่มีวันใดจะลืมองค์พระทรงธรรม์
ลูกมั่นในรักรักนี้ไม่มีเหมือนเดิม จักได้เพิ่มเติมเพิ่มเติมให้เต็มฤทัย

ยังรักพระองค์มั่นคงทุกครา ไม่มีวันซาสร่างรักในดวงฤดี
แม้นว่าใจนี้ยามนั้นล้วนความเศร้าโศก หรือว่ามีโชคสุดล้ำเหลือคณา

จนตายไม่มีวันใด ที่จะห่างไกลจากพระองค์
ใจจะมั่นซื่อตรง ดำรงคงไม่หวั่นไหว

ขอถวายพระองค์ซึ่งคำสัญญา ร่วมในบูชาศักดาแห่งพระเยซู
จงได้รับไว้รับรู้ด้วยความเมตตา และบันดาลให้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยเทอญ