จับมือกัน   	ส.ดำเนินสดวก

====================================
(รับ) เราจงจับมือกัน เราจงจับมือกัน เดินไป
ถึงราชัยจอมราชันสุขสันต์มั่นคง
เราจงแผ่ความรัก เราจงแผ่ความรัก ลอยไป
ในดวงใจของชาวชนได้พบหนทางจริง

1) ภูเขาแข็งแกร่ง อาจพังพินาศ รักใดใสสะอาด
มิอาจคลอนแคลน ด้วยความรักนี้ ชุบชีวีฉันไว้
คือรักทรงชัยปลุกใจนำใจให้ฉันชื่นบาน

2) ยามพบอุปสรรค จับมือกันมั่น วอนพระทรงธรรม์
ให้ลูกนั้นมั่นใจ ด้วยเราเรียนรู้ หนทางปูด้วยหนาม
ทุกทุกวันวาร ติดตามติดตาม พระนามเยซู