หนทางรัก    		ไพรัช  นามวงศ์

==========================
1. ขอองค์พระเจ้าประทานความสุข ให้ลูกพ้นทุกข์ได้รับสุขศานต์
ให้รักซึมซาบตราบนานเท่านาน
ขอองค์ภูบาลประทานพรหลั่งดังสายพิรุณ

2. เหมือนดังได้เข้าวิมานศักดิ์สิทธิ์ ขององค์ทรงฤทธิ์ผู้คิดเกื้อหนุน
มอบรักแบบอย่างพรั่งพร้อมพระคุณ
ทั้งทรงการุญให้ลูกได้พ้นโทษทัณฑ์

(รับ) ด้วยใจขอน้อมรับคำพระองค์ พระผู้ดำรงดำรัสหนทางสวรรค์
จงรักกันตราบจนชั่วนิจนิรันดร์
เหมือนเรารักท่านคงมั่นมิผันเสื่อมคลาย

3. หาใดเทียบเท่าความรักที่เอ่ย พระองค์เฉลยให้เป็นเครื่องหมาย
ให้ลูกเลียนแบบแนบชิดจิตกาย เพื่อสุขสมหมายมากล้นหนทางรักเอย