หนทางใหม่			อ.ประจงกิจ

===============================

1. อนาคต จะเป็นเช่นไร ในชีวิตเรา
จะโศกเศร้า หรือสุขสำราญ เบิกบานเพียงไหน
จะสุขสม หรือทุกข์ระทม ขื่นขมเพียงใด
หนทางใหม่ จะเป็นอย่างไร เราไม่เคยเดิน

2. แต่ทุกวัน เราเชื่อไว้ใจ ในองค์พระเจ้า
ทรงรักษา ไม่พาให้เรา ระหกระเหิน
ฟังวาจา พระองค์แนะนำ แล้วดำเนิน
ในทางเดิน มุ่งสู่สวรรค์ พลันสุขใจ

3. แม้บางที หนทางนี้ ต้องข้ามน้ำ
อันลึกล้ำ อ้างว้าง ทั้งกว้างใหญ่
ภูเขาสูง ยอดเสียดฟ้า กล้าขึ้นไป
เพราะพระทรงชัย ดำเนินชิด เป็นมิตรทาง

4. ความรัก พระองค์มั่นคง ไม่มีผันแปร
ช่วยเรา ด้วยความรักแท้ และอยู่เคียงข้าง
เดินเคียงคู่เราไป ไม่มีเหินห่าง
เราก้าวเดินทาง อย่างปลอดภัยในพระองค์

(ซ้ำข้อ3-4)