หากไร้องค์  		พ.อานามวัฒน์

==========================

1. แม้นหากวันใดไร้สุริยา
มวลหมู่ดาราถึงคราไม่ฉายส่องแสง
หากคืนและวันดวงจันทร์นั้นไม่เปลี่ยนแปลง
สิ้นแสงร้อนแรงโลกเรานี้คงมืดมน

2. แม้นหากดวงใจไร้หลักพึ่งพิง
พระองค์ทอดทิ้งนิ่งเฉยเมื่อลูกสับสน
ดวงใจลูกนี้ทวีทนทุกข์กมล
ลูกนี้ดิ้นรนทุกข์ทนคือผลกำนัล

(รับ) ขอบคุณความรักที่เหลือคณา
ที่ทรงเมตตาวิญญาณ์เหล่าข้าฯสุขสันต์
ประทานความหวังพลังดังแสงตะวัน
อุทิศชีวันครบครันไม่มีเสื่อมสูญ

3. พร้อมกับความรักสลักปักใจ
ลูกอยู่กลางในหทัยพระผู้จำรูญ
ให้ลูกได้รักภักดีที่ทรงเกื้อกูล
มั่นหมายเพิ่มพูนพระคุณมวลข้านี้เอย