ดวงใจขอมอบถวาย

====================================
1) ดวงใจขอมอบถวาย เหมือนสิ่งสุดท้ายถวายพระองค์
โลกนี้ทำให้ลุ่มหลง หัวใจพะวงขมขื่น

2) ชีวิตมีค่านักหนา จงรีบไปหา หาความร่มรื่น
ไหว้วอนพระพรสดชื่น หามีใดอื่นชื่นใจ

(รับ) จะติดตามองค์พระเยซู จะไม่เหลียวดูปัญหาใดใด
จะเดินมุ่งหน้าเรื่อยไป ยึดพระองค์ไว้มั่นคง

3) ดวงใจขอมอบถวาย ก่อนที่จะสายถวายพระองค์
ก้าวไปด้วยใจมั่นคง และไม่พะวงยินดี