ชีวิตในพระหัตถ์   		ส.แสงธรรม

====================================
1) พระผู้เป็นเจ้าทรงเฝ้าดูแลพวกเรา ให้ห่างเศร้าและความลำบากยากเข็ญ
ทรงสู้ทนไม่บ่นสักครา ทรงนำพาเราก้าวไป สู่ราชัยของพระองค์
พระคุณนานาที่เรารับมา ล้วนมีคุณค่านำสู่ชีวานิรันดร์
สุขนักหนา เพราะพระองค์ทรงเมตตา ยื่นพระหัตถาคุ้มครองพวกเราทุกคน

2) เมื่อเราลำบาก ตรากตรำทำงานทุกข์ทน เราต้องถ่อมตนรับความต้อยต่ำลำเค็ญ
เชิญเข้ามา รับอาหารใจ ให้สุขฤทัย ไกลห่างโศกศัลย์ อยู่ในพระหัตถ์อันมั่นคง
ทุกวันเวลาที่เรารับพระองค์ พระผู้สูงส่งทรงพลีชีวาเพื่อเรา
ร่วมสนิทมิ่งมิตรร่วมผูกสัมพันธ์ เป็นหนึ่งเดียวกันสรรเสริญพระองค์นิรันดร์