เชิญพระจิต		คพ. สมกิจ นันทวิสุทธิ์

==============================
1) เชิญพระจิตฤทธิเดชเสด็จมา เยือนวิญญาณ์ข้าพระองค์ที่ทรงสรรค์
เชิญประสิทธิ์โปรดพระพรวรานันท์ เป็นมิ่งขวัญแก่วิญญาณ์ข้าพระองค์

(รับ) เชิญเสด็จ เชิญเสด็จพระจิตเจ้า เชิญเสด็จ เชิญเสด็จ พระจิตเจ้า

2) พระคือเจ้าผู้บรรเทาเหล่าทุกข์ร้อน พระคือพรจากเจ้าฟ้าค่าสูงส่ง
พระท่อธารชูชีวีอัคคียง พระคือรักปักปลงใจให้ปรีดา
3) พระประทานสัปตพรแก่มนุษย์ พระประดุจดัช(ะ)นีพระหัตถ์ขวา
ของพระองค์ทรงนามะพระบิดา ตามสัญญาพระแจ้งไขไว้เด่นดี
4) โปรดประทานแสงสว่างกระจ่างฟ้า โปรดนำมาซึ่งแรกรักประจักษ์ศรี
ให้มนุษย์ผู้ใจอ่อนหย่อนฤทธี ดับอัคคี คือกิเลสเผด็จไป
5) ขอพระโปรดขับศัตรูหมู่อมิตร โปรดประสิทธิ์สันติสุขทุกสมัย
ขอพระโปรดได้นำทางให้ห่างภัย ใต้ร่มชัยวิญญาณรอดปลอดมลทิน
6) ขอพระโปรดดวงใจเกล้าเข้ารู้จัก สามิภักดิ์พระบิดามหาศาล
อีกพระบุตรและพระจิตนิจกาล พระคือธารท่อความเชื่อเพื่อชีวัน
7) สาธุการพระบิดาและพระบุตร พระประยุทธ์ทรงชัยในมรณา
อีกพระจิตพระทรงฤทธิ์ทรงศักดา เลื่องลือชาเกียรติพระยศปรากฏเทอญ