เชิญองค์พระจิต

==============================

(รับ) เชิญองค์พระจิต เชิญสถิดสนิทในใจเรา
โปรดให้ชาวเรา ล้วนศรัทธาในพระเมตตา

1) โปรดแสงสว่างพละกำลังไหลหลั่งลงมา ให้เราประกาศพระวรสารทั่วโลกา
2) โปรดปรีชาญาน ในกิจการและในดวงจิต ให้เรามั่นคงในทางพระองค์เป็นเนืองนิจ
3) โปรดความรู้แจ้งความรักร้อนแรงและความคิดอ่าน ให้เรายึดมั่นในพลธรรม์ค้ำประกัน
4) โปรดความยำเกรงในพระฤทธาและอานุภาพ ให้เราได้ทราบดำริบำราบน้ำพระทัย
5) โปรดความภักดีในบารมีของเจ้าพระคุณ ให้ความอบอุ่นในพระการุญหนุนนำเรา