ชีวิตตัวอย่าง		บ.พานุพันธ์

===============================

1) ชีวิตจนจนของชายคนหนึ่ง ที่ฉันรู้จักมามีชื่อนามว่าเยซู
บังเกิดยากจนอย่างน่าอดสูในถ้ำพิงพักของชุมพาบาล
ท(ร)มานหนาวเย็นเยือกกาย ครอบครัวยากไร้เหลือทน

2) ชีวิตเยาว์วัยพ้นกาลเลยผ่าน จึงถึงวันจากลาไปสู่งานที่มอบหมาย
ไปเทศ(ะ)นาเยี่ยมเยียนสั่งสอนปวงประชากรถึงพระราชัย
เยียวยารักษาใจกาย หทัยประเสริฐแสนงาม

(รับ) แต่อนิจจา ความดีที่เพียรสรรสร้าง บางคนไม่เห็นคุณค่า
กลับเพิ่มอิจฉาระราน ปรับโทษประหารเยี่ยงผู้ผิดร้ายคดีอาญา
กางเขนแท้คือราคา ไถ่โทษมนุษย์ทั้งมวล

3) ชีวิตคนดีเหมือนกระจกส่อง ให้ฉันรู้จักมองจองเลือกทางเดินเที่ยงแท้
ยอมเป็นผู้แพ้ใครจะรังแกฉันไม่แยแสขอเดินทางธรรม
เดินตามพระองค์แน่ใจ ไปสู่ชีวิตนิรันดร์