ฉันตัดสินใจ   		บ.พานุพันธ์

====================================
1) ฉันตัดสินใจจะติดตามพระองค์เรื่อยไป
แม้มีภัยยิ่งใหญ่ขวางอยู่ จักต้องเรียนรู้เพื่อสู้เอาชัย

2) ฉันตัดสินใจ จะเดินตามพระองค์ตลอดกาล
แม้เวลาล่วงเลยพ้นผ่าน ตราบนานเท่านานขอยึดมั่นวาจา

(รับ) กราบวิงวอนพระแม่บรรดานักบุญเทวาชาวสวรรค์
โปรดบันดาลให้ฉันมั่นคง ซึ่อสัตย์ต่อองค์ต่อคำปฏิญาณ

3) ฉันตัดสินใจ จะลงแรงร่วมงานกับพระองค์
ขอธำรงพระศาสนจักรสมัครใจแน่ไซร้ขอมอบหมดดวงใจ