บูชา ณ แท่นนี้    		ป.จันทร์

=======================
(รับ) บูชา ณ แท่นนี้ เหล่าลูกมีพระองค์พลัน
เช้าจนค่ำของชีวัน เป็นประกันมั่นในองค์

1. ฝนนั้นก็เริ่มโปรย โรยระรินบนดินแข็ง
ปฐพีก็สิ้นแรง หมดความแกร่งแปลงเปลี่ยนไป
เหมือนพระมาให้พร ขจรมาจากสวรรค์
ใจหินก็อ่อนพลัน จรรโลงตนเป็นคนดี
2. ลมแรงก็เริ่มโชย โปรยความรักให้ปักษี
พระคริสต์โปรยบารมี จากกางเขนมาสู่เรา
3. แสงแดดก็แผดกล้า สายชีวาก็เริ่มพลัน
พระคริสต์ผู้ครบครัน เป็นแสงส่องแก่ผองชน
อาทิตย์อับแสงลง เราไม่ปลงหรือเศร้าใจ
พระคริสต์ยังคงใกล้ อยู่ในใจไม่ลืมเลือน