บอกความรักพระองค์ให้โลกรู้	เนื้อร้อง-ทำนอง Trina Beleamide

เนื้อร้องภาษาไทย ส.สรรค์สร้างกิจ
=================================
1) พระเจ้าทรงรักโลกนี้ ยอมให้แม้ชีวีเพื่อเรา
ในพระคริสต์ผู้ไถ่บาปเรา ผู้เป็นที่รักของพระองค์

2) พระองค์ทรงมอบข่าวสารความรักแท้ เพื่อแปรเปลี่ยนใจทุกคน
ประกาศข่าวดีทั่วทุกแห่งทุกหน ด้วยเสียงอันดังกังวานและชัดเจน

*บอกความรักพระองค์ให้โลกรู้ ความรักที่สูงค่าและยิ่งใหญ่
หาผู้ที่หลงเดินนอกทางไป เพราะความผิด ช่วยเขากลับมา
แต่งเติมโลกให้พ้นความืดมน ดับความสับสนด้วยแสงแห่งพระเจ้า
ก้าวเดินไปทุกหนแห่ง ทุกค่ำเช้าแล้วให้บอกเขา **พระรักเราสุดพรรณนา

(ซ้ำ * ถึง **) พูดกับเขา ให้บอกเขา ถึงความรักพระองค์
ให้เราพูด ถึงความรักพระองค์