บัญญัติรัก

============================
ขอรักองค์พระผู้ทรงชัย รักจากดวงใจที่ไม่สิ้นสูญ
ด้วยใจรักขอรักทวีเพิ่มพูน รักเกื้อกูลชีวิตสนิทสัมพันธ์
ด้วงดวงใจรักข้าพร้อมยอมพลี ด้วยชีวีที่มีเพื่อสร้างสรร
ด้วยความรักรวมเราเป็นหนึ่งเดียวกัน รักสร้างสรรชีวิตใหม่ในพระองค์

(รับ) บัญญัติรักขององค์พระคริสต์ราชา
เชิญชาวประชาปฏิบัติตามพระประสงค์
รักพระหนึ่งเดียว รักมั่นดำรง
รักซื่อตรง คือรักกันและกัน

ความรักสร้างสรรชีวิตคริสตชน เพื่อคนทุกคนจะรู้ว่าเราท่าน
เป็นศิษย์พระคริสตเจ้าจอมราชัน เมื่อเรารักกันและกันในชีวิตจริง