อยู่เพื่อพระคริสต์			บทเพลง: คริสเตียน

==================================
(รับ) อยู่เพื่อพระคริสต์ ชีวิตถวายพระองค์ พระหัตถ์มั่นคง
ทรงนำไปตามมรรคา อยู่ในพระองค์ชื่นใจยินดี มอบชีวิตพลีบูชา
แสนสุขอุรา เมื่อข้าได้พบพระองค์

1. ครั้งหนึ่งใจข้าชั่วช้าด้วยความอธรรม แต่มีผู้นำทรงทำให้ข้ามั่นคง
ด้วยความเมตตาพระองค์ทรงช่วย พร้อมด้วยความรักยืนยง
พระหัตถ์มั่นคง ดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์

2. เมื่อมารเข้าครองทดลองใจข้าหวั่นไหว แต่ข้าวางใจมีชัยใจเกิดสุขสันต์
พระองค์ประทานกำลังมากมาย ทรงให้สิ่งสารพัน
ใจเกิดสุขสันต์ทุกวันถวายพระองค์