ผู้นำสันติ	(1)		ผลงาน : พระมหาไถ่ 

=============================

1. ในโลกที่เศร้าใจ ในโลกที่สิ้นหวัง
ขอข้าฯ นำพลัง รักของพระแพร่ไป
ที่ใดเคืองขัดใจ ขอข้าฯ ได้อภัย
สงสัยอยู่หนใด ข้าฯ นำความมั่นใจ

2. ในโลกที่เศร้าใจ ในโลกที่สิ้นหวัง
ขอข้าฯ นำพลัง วางใจในพระองค์
ที่ซึ่งแสนมืดมน ขอเป็นเช่นแสงเทียน
ความทุกข์สุดจะทน ความสุขในบัดดล
ขอข้าฯ เป็นคนที่นำไปให้

3. โปรดให้ข้าฯ คอยเฝ้าบรรเทาในชีวิตอื่น
มากกว่าการจะรอคอยให้เขามาเข้าใจ
ด้วยการนำพระคริสต์สถิตในชีวิตอื่น
ข้าฯ จะได้ชื่นชมพระองค์

4. โปรดให้ข้าฯ เป็นเครื่องมือทำตามน้ำพระทัย
สันติองค์ทรงชัยจะนำไปให้โลกา
ด้วยการนำพระคริสต์สถิตในชีวิตอื่น
ข้าฯ จะได้ชื่นชมพระองค์