พระทรงโปรดส่งเราไป

=============================

(รับ) พระทรงโปรดส่งเราไปแจ้งข่าวแก่ประชาทั่วหน้า
พระทรงโปรดส่งเราไป เพื่อกระทำตามหน้าที่ของเรา อัลเลลูยา

1) พระองค์โปรดส่งเราไป ช่วยผู้อยู่ในความหลง
ให้กลับมาหาพระองค์ ยืนยงรักพระสุดใจ

2) โปรดให้ใจเราเปรมปรีดิ์ ยินดีเป็นข้ารับใช้
ปรนนิบัติพระต่อไป หวังได้ลุถึงพระองค์