หนึ่งเดียว

(We Are One)
===========================

1) หนึ่งเดียวในองค์พระจิตหนึ่งเดียว
เราหนึ่งเดียวกับพระองค์พระจิตเจ้าเราหนึ่งเดียวกับพระองค์
เราขอวอนภาวนาเพื่อความหนึ่งเดียวคืนมาสู่เรา

(รับ) ให้โลกรู้ เราต่างล้วนเป็นคริสตชน
ด้วยความรัก ด้วยความรักให้โลกรู้เราเป็นคริสตชน

2) ให้เราเดินไปด้วยกันนะให้เราเดินไปด้วยกัน
สร้างสัมพันธ์มือเรานั้นกระชับมั่นคงไปด้วยกัน
ข่าวสำคัญพลันแพร่ไปพระอยู่กับเราในแดนแผ่นดิน

3) ให้เราทำงานร่วมกันนะให้เราทำงานเคียงกัน
เราพร้อมใจเราพร้อมใจทำงานร่วมกันคู่เคียงกัน
ศักดิ์ศรีตนความหยิ่งในใจตนเรามาร่วมกันประคอง

4) สดุดีพระบิดาพระผู้ประทานสารพัน
สาธุการองค์พระเยซูผู้บุตรแห่งพระองค์
และพระจิตผู้นิมิตเราเป็นหนึ่งเดียวเราเป็นหนึ่งเดียว