ลูกจะตอบแทนคุณ

ทำนอง: บ.ดอมินิก คำร้อง: บุญสม เจริญเอง
=============================

(รับ) ลูกจะตอบแทนคุณได้ไฉน
ขอสรรเสริญพระองค์ทุกวันไป
ขอสรรเสริญพระองค์ทุกวันไป

1) ในยามลำบาก ลูกนั้นขอฝาก เสียงร้องอันดัง
ขอแต่พระองค์ ทรงสดับฟัง เสด็จมายัง ลูกดุจบิดา

2) เมื่อลูกเดือดร้อน ลูกจักอ้อนวอน ขอพระองค์มา
กลางความมืดมิด ใกล้ชิดลูกยา ให้มีวังชา สู้กับทุกข์แล

3) พระองค์ปรานี แก่เหล่าลูกที่ ต่ำต้อยอ่อนแอ
ทรงยื่นพระหัตถ์ กำจัดทุกข์แก้ นี่คือรักแท้ พระองค์ประทาน

4) วิญญาณข้าเอ่ญ มิได้เฉยเมย ขอสู่สุขศานต์
อาศัยพระองค์ ลูกคงพ้นพาล อีกทั้งหมู่มาร ที่มาประจญ

5) ขอโมทนา คุณพระเมตตา จงบันดาลดล
ให้ชีวิตนี้ เป็นศรีดำกล แด่พระนามล้น เหลือพรรณาเทอญ