ขอบพระคุณ(2)	  	พีรสันติ จวบสมัย

===========================

(รับ) ขอบพระคุณพระองค์ทรงช่วย
เอื้ออำนวยช่วยพาพ้นภัย
ร่วมมิสซาช่วยพาจิตใจ
ขอพรวอนไหว้ลูกหมายพระพร

1) พระวาจาลูกรับฟัง คอยระวังทางชั่วมัวเมา
ลูกยินดีที่รับเอาวาจานำทาง

2) พระประทานพรล้นหลั่ง ดั่งธาราที่ชุ่มฉ่ำไหล
ร้องขับขาน ท่านทรงชัยที่ให้ชีวา