ขอบพระคุณ(1)	  	ส.กิจสวัสดิ์

===========================

(รับ) ขอบพระคุณพระเจ้า ที่ให้เรามีความสุขกับพระองค์

1) วาจาที่ลูกรับฟังวันนี้ ลูกยินดีรับไปปฏิบัติตาม
2) พระเยซูชุบชูวิญญาเรา ให้เรามีใจร้อนรน