ข้าฯ ขอขอบพระคุณ   	คำร้อง: บุญสม เจริญเอง

ทำนอง: สมชาย หัวใจ
===========================

(รับ) ข้าฯ ขอขอบพระคุณ พระทรงจุนจิตข้ามี
สันติได้เปรมปรีดิ์ สุขในพระคริสตองค์

1) ข้าขอโมทนา พระวาจาพระจำนง
ช่วยข้าได้เดินตรง ตามทางที่พระทรงหมาย

2) ข้าขอโมทนา ชีพของข้ามิวางวาย
เพราะพระโปรดพลังให้ ชีพข้านี้คงนิรันดร์

3) ข้าขอโมทนา ให้เหล่าข้านี้ได้สรร-
เสริญพระผู้ชอบธรรม ตลอดทั่วแหล่งโลกา